บริการ

ให้คำปรึกษา แนะนำในการออกแบบระบบ กระบวนการทำงาน เอกสาร และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และข้อกำหนด

หนังสือ
จำหน่ายคู่มืออุตสาหกรรมยานยนนต์ (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC) แปลและเรียบเรียงโดยหัวหน้าผู้ตรวจสอบ ISO/TS 16949 (2002) คนแรกของประเทศไทยและทีมงาน
ฝึกอบรม
บริการฝึกอบรมแก่พนักงานในบริษัท โดยมีการออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของบริษัท โดยวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2561

อบรมโดยวิทยากร จาก ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ | ที่ปรึกษาและฝึกอบรมชั้นนำระดับนานาชาติ

Download เอกสารเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงระหว่าง ISO9001 ฉบับจริงกับฉบับ FDIS

online-seminar-01

สมัครสัมมนาออนไลน์กับ Quality Partner

ตาราง QP Live

ข่าวจากควอลิตี้ พาร์ทเนอร์

MD-512อาจารย์ อภิชัย ทวีชาติของเรา ได้ Qualified จาก ODETTE ให้เป็น Trainer คนแรกของเมืองไทย ให้สอนหลักสูตรลิขสิทธิ์ MMOG/LE ได้อย่างเป็นทางการแล้วหากองค์กรใดสนใจ สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม 02-598-6313 #12

Welcome to Quality Partner.co.uk

Your provider of quality management systems and improvement tools!
Global companies are looking for global solutions for training and support in driving continual improvement.

Quality Partner Limited is a global network of experts to meet all your Management System and Total Productive Maintenance (TPM) training and implementation needs.

The founder, Paul Hardiman, is recognised globally as an expert in the Automotive Quality Management Specification IATF 16949 and is the only European to be qualified by the Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) as a TPM award assessor.

With over 35 years of industry, auditing and training experience Paul has developed a global network of partners with a wide range expertise.

The global network of partners has been selected based not only of their technical experience, but on their positive approach to providing value added training and consultancy services.

“As well as training being a learning experience, it should also be fun and something to be remembered for a long time”