หลักสูตร: การตรวจติดตามภายในแบบ Automotive Process Approach

รหัสวิชา ITS013
(Course : Practical and Teachniques for Automotive Process Approach Auditing)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ตรวจประเมินให้สามารถตรวจประเมินแบบมืออาชีพและใช้เทคนิคการตรวจที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาสมรรถนะขององค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

 • การวางแผนการตรวจประเมินแบบ Process Approach
 • เทคนิคการคัดเลือกทีมผู้ตรวจประเมิน
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจประเมินโดยเทคนิค “รู้เขารู้เรา”
 • หลักการตั้งคำถามในการตรวจประเมิน โดยใช้แผนภูมิเต่า (Turtle Diagram) และเทคนิคการเชื่อมโยงข้อกำหนด IATF 16949:2016
 • Checklist แบบแผนภูมิเต่า และ Mind-mapping
 • เทคนิคการตั้งคำถามที่มากกว่าคำถามเปิดและปิด
 • เทคนิคการ Audit ในการหาจุดอ่อนและจุดวิกฤตของระบบ
 • เทคนิคการตรวจประเมินและบวนการผลิต (Manufacturing process audit)
 • เทคนิคการเขียนรายงานแบบ APPLES และ แบบ IATF
 • การวิเคราะห์ปัญหาและติดตามผลหลังการตรวจประเมิน

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

 • ทีมผู้ตรวจประเมิน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณถาพ (QA/QC)
 • ผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกและพัฒนาผู้ขาย

จำนวนวันที่ใช้อบรม

1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม