หลักสูตร: ความเข้าใจภาพรวม การเชื่อมโยง Core Tools และ IATF 16949:2016 แบบมืออาชีพ

รหัสวิชา ITS025
(Course : Understanding Linkage Core Tools and IATF 16949:2016)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อให้ทีมงานที่ทำระบบ ทราบถึงความรู้แบบเจาะประเด็นเครื่องมือการจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต์ Core Tool แต่ละตัว อาทิ APQP, PPAP, SPC, FMEA, MSA รวมถึงที่ความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงไปยังมาตรฐาน IATF 16949 อย่างถูกต้อง พร้อมรับมือการตรวจจากCB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

  • ความรู้, ความเชื่อมโยงของ Core tools (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA) กับข้อกำหนด IATF 16949
  • ทบทวนความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ Core tools ในภาพรวม
  • เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ใน APQP
  • การเชื่อมโยงเครื่องมือแต่ละตัวของCore toolsในการประยุกต์ใช้งานจริง
  • ข้อผิดพลาดของการประยุกต์ใช้ Core tools ในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
  • แนวทางการตรวจประเมินภายในสำหรับ Core tools

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

  • ทีมงานคละแผนก (cross functional team) ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Production, QC/QA, Production, Engineering, Purchasing, Sales เป็นต้น
  • ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่ใช่อบรม

1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม