ปฏิวัติวงการมาตรฐานคุณภาพ: ก้าวหน้าด้วย ChatGPT ในการจัดการระบบ ISO 9001 และ IATF 16949

สัมมนาวันที่ 7 มิถุนายน 2567
เริ่มเวลา 09.00-16.00 น.

รู้จักกับ ChatGPT

ด้านการจัดทำเอกสารและรายงาน
QM, Procedures, Work Instructions, Form, Checklists

ด้านการค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์และนโยบาย
วิเคราะห์บริบทองค์กร แผนธุรกิจ นโยบาย และ KPI

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลในองค์กร
การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในแผนกต่างๆ SPC/MSA สายการผลิต ความพึงพอใจลูกค้า และประเมินแนวโน้ม

ด้านการสร้างไอเดียและออกแบบแนวทางการสร้าง การวางแผน การควบคุมและการปรับปรุงด้วย
การวิเคราะห์ต้นเหตุและแก้ไขป้องกันปัญหา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง APQP การจัดทำ FMEA การออกแบบ การจัดการการผลิต การจัดการผู้ส่งมอบ

ด้านยกระดับการสื่อสารภายใน กับลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วย
การโต้ตอบอีเมล การแปลภาษาคู่มือและเอกสารทำงานในระบบ

ด้านการบริหารบุคลากรและการฝึกอบรมในองค์กร
การฝึกอบรม การคัดสรรบุคลากร JD, Competence

ราคาเพียง 6,500 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวม Vat)

วิทยากร

อาจารย์อภิชัย ทวีชาติ
การศึกษา:
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ความชำนาญภาษา:
Thai / English / Chinese (Mandarin and Cantonese)
ประสบการณ์และความชำนาญ

  • IATF Approved Witness Auditor for IATF16949:2016 (Under SMMT, IATF Oversight (UK))
  • VDA Approved Trainer for VDA6.3: Process Audit (3rd Edition, 2016)
  • ODETTE International Approved Trainer for MMOG/LE 4th edition
  • SMMT IF Approved Trainer for Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by – IATF Oversight (UK)

อาจารย์วิรชัย วงษ์สุวรรณ
การศึกษา:
-M.Eng (Industrial Engineering), Chulalongkorn University
-Certified the best trainer for SEED course of Global Samsung electronics (South Korea)
-Certified Global Manager course, Samsung electronics (South Korea)
-Certificate of Mini MBA., Kasetsart University (Sriracha)
-Certified Black Belt, Ford motor company
-B.Eng ( Industrial Engineering ) , Ubon Ratchathani University
ประสบการณ์และความชำนาญ
-Production Innovation (AC. factory). Sr. Manager , Thai Samsung Electronics.
-HRD. & Six sigma innovation Manager , Thai Samsung Electronics.
-Lead Consultant for Lean/ Six sigma methodology, Trecon Co. Ltd.
-Six sigma Leader , Monsanto (Thailand) Co. Ltd.
-Assistant Manager Six sigma Innovation Management and training , Thai Samsung Electronics
-Supplier Quality development Sr. Engineer (Full time Black Belt), Auto alliance – (Thailand) Co. Ltd.
-Quality Engineer , K.R. Precision Public Company Limited.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณนวลจันทร์ (นวล)
บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด (ฝ่ายสัมมนา)
มือถือ: 088-399-1558
training@qualitypartner.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม