เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายซ่อมบำรุง

เป็นแผนกที่โดน CAR บ่อยมากในทุกการตรวจสอบ ในหลักสูตรนี้เราจะเน้นทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การทำรายการเครื่องจักร การจัดการเครื่องการผลิต การจัดการความเสี่ยง นอกจากนั้นจะต้องรู้จักการกำหนดความรู้ความสามารถของพนักงานในแผนกนี้ ตลอดจน KPI

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

เพื่อให้พนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการของแผนก Maintenance ขององค์กรเข้าใจถึงข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ/หรือ IATF16949:2016 ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิต และทำอย่างไรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของหลักสูตร: 

  • ซ่อมบำรุง
  • ประเภทของการซ่อมบำรุง
  • วิธีการซ่อมบำรุง
  • การบํารุงรักษาในงานอุตสาหกรรม
  • การบริหารจัดการด้านการบํารุงรักษา
  • การวางแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์

ใครที่ควรเข้าเรียน: 

ผู้จัดการแผนก Maintenance, พนักงานแผนก Maintenance, Internal Auditor, Supplier Auditor

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม