หลักสูตรทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ APQP และ Control Plan เวอร์ชั่นใหม่

สัมมนาหลักสูตรทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ APQP และ Control Plan เวอร์ชั่นใหม่ (What will be the changes on the new version of APQP 3rd edition and Control Plan 1st edition) ผ่าน Application zoom

เวลาอบรม 2 ชั่วโมง
วิทยากร อ.อภิชัย ทวีชาติ

จุดประสงค์

คู่มือ AIAG APQP และ Control Plan กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าของ QP ได้ทราบถึงข้อมูลเนื้อหาหลักที่จะเปลี่ยนแปลงในคู่มือเหล่านั้น จะได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการอบรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

เนื้อหา

  1. APQP/Control Plan กับ IATF16949
  2. เหตุผลในการอัพเดทคู่มือ APQP
  3. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในคู่มือใหม่ APQP 3rd edition
  4. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในคู่มือใหม่ Control Plan 1st edition
  5. เมื่อไรจะประกาศใช้คู่มือใหม่ และจะเตรียมตัวอย่างไร

บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับเพียง 80 ท่านเท่านั้น (1 ท่านต่อ 1 user )

ติดต่อสอบถาม
088 399 1558