สัมมนาฟรี หลักสูตรออนไลน์ “เรียนรู้ ISO9001 ฉบับเร่งด่วนใน 1 ชั่วโมง”

รายละเอียดการอบรม

วัตถุประสงค์: ให้คนที่ไม่รู้จัก ISO9001 มาก่อนได้เข้าใจ ISO9001 โดยใช้เวลาสั้น ๆ และเข้าใจง่าย

ระยะเวลา: 1 ช่วงโมง

เนื้อหา:

 • อะไรคือ ISO9001
 • ทำไมต้องทำ ISO9001
 • ทำ ISO9001 ยังไง
 • เล่าเรื่องขั้นตอนการทำ ISO9001 แบบง่าย
 • ISO9001 กับกิจกรรมในองค์กร
 • จุดประสงค์ของข้อกำหนดแต่ละข้อใน ISO9001
 • ISO9001 กับ 4M1E
  วิธีการถ่ายทอด: เล่าเรื่อง ภาพประกอบ ยกตัวอย่าง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

 • คนที่ไม่เคยรู้จัก ISO9001
 • คนที่เคยเรียนแต่ไม่เข้าใจและจำไม่ได้
 • คนที่ไม่มีเวลาเรียน

วิทยากร

อภิชัย ทวีชาติ

MANAGING DIRECTOR’S

ด้วยประสบการณ์ 15 ปีของบริษัทควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการคำปรึกษาและฝึกอบรมลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยผ่านประสบการณ์จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรม และสถาบันตรวจชั้นนำนานาชาติ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี

โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี
หลักสูตรออนไลน์ “เรียนรู้ ISO9001 ฉบับเร่งด่วนใน 1 ชั่วโมง” ผ่าน Zoom

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00-11.00 น. (ห้องเปิด 09:30น.)