(LIVE) ONLINE LEARNING WITH ZOOM

COURSEDATE
สิงหาคม
ทบทวนประเด็น APQP พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์2*
ทบทวนประเด็น FMEA (1st Edition) พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์2
ทบทวนประเด็น SPC พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์9
การเป็น QMR อย่างมืออาชีพ9*
ทบทวนประเด็น MSA พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์16
ทบทวนประเด็น PPAP พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์30
เข้าใจ ISO 9001 แบบกระชับ (บรรยายภาษาจีน)30*
กันยายน
เข้าใจหลักการ Design FMEA อย่างง่าย6
เข้าใจ ISO 9001 แบบกระชับ (บรรยายภาษาไทย)6*
เทคนิคการทำ 8D อย่างมืออาชีพ13
เข้าใจ IATF แบบกระชับ (บรรยายภาษาไทย)13*
เรียนรู้ QCC อย่างง่าย20
เข้าใจ IATF แบบกระชับ (บรรยายภาษาจีน)20*
แนวทางการประยุกต์ใช้ New QC 7 Tools27
ตุลาคม
เทคนิคการตั้ง KPI ให้เหมาะกับงาน4
วิเคราะห์ก้างปลา อย่างง่าย11
เข้าใจ ISO 9001 แบบกระชับ (บรรยายภาษาอังกฤษ)11*
แนวคิดการทำ Poka-yoke (ตัวกันโง่)18
เทคนิคการ audit ISO 9001+IATF แบบตรงประเด็น18*
พฤศจิกายน
มอง Kaizen ให้เป็นเรื่องง่ายกับกูรู1
เทคนิคการเขียน CAR อย่างฉลาดและกระชับ15
เข้าใจ IATF แบบกระชับ (บรรยายภาษาอังกฤษ)15*
เทคนิคการทำ Control Plan แบบฉบับสมบูรณ์22
ลดต้นทุนการผลิต ในสภาวะฉุกเฉิน29
ทำความรู้จัก VDA 6.329*
ธันวาคม
รวมเทคนิค Problem solving สำหรับคนโรงงาน13
เคล็ดลับการทำ CSR ให้ครอบคลุม13*
วิเคราะห์เจาะลึกการแก้ปัญหาด้วย Why Why Analysis20
เทคนิคการ audit core tools อย่างเทพ20*
เรียนรู้การเป็น DCC อย่างสมาร์ท27

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม