IATF

Update news IATF 16949

มีข่าวล่าเพิ่มเติมจาก IATF เกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านจาก ISO/TS16949:2009 สู่มาตรฐานใหม่ IATF16949:2016 (Transition Strategy). IATF ยกเลิกแผนเปลี่ยนผ่าน (Transition Plan) เดิมที่เคยประกาศไว้เมื่อ เมษายน ที่ผ่านมา โดยใช้แผนใหม่นี้แทน โดยหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017 จะไม่มีการตรวจทุกประเภทตามมาตรฐานปัจจุบัน ISO/TS16949:2009 แล้ว นั่นแปลว่าบริษัทที่ได้รับรองแล้ว จะตรวจ surveillance/recertification หรือกำลังขอระบบ TS ฉบับปัจจุบันจะต้องถูกตรวจภายใน 1 ตุลาคม 2017 และ IATF กำหนดให้การตรวจอัพเกรดนั้น ต้องทำในรอบการตรวจปกติ คือ surveillance หรือ recertification audit ไม่อนุญาตให้ตรวจพิเศษนอกรอบปกติเหมือนที่เคยอนุโลมในการประกาศครั้งแรก. จำนวนวันตรวจอัพเกรดก็เปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดไว้โดยให้ใช้ตารางจำนวนวันตรวจเหมือน Recertification audit. ตรวจอัพเกรดต้องใช้ CB เดิมเท่านั้นนะครับ หากต้องการเปลี่ยน CB ต้องเริ่มตรวจใหม่ทั้งหมดเหมือนขอใหม่ครับ. ปลดล็อกกฎบางข้อสำหรับผู้ตรวจ CB เฉพาะช่วงเปลียนผ่านเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหา CB […]

IATF 16949 (ใหม่)

อรุณสวัสดิ์ครับ เพื่อนๆชาว TS. มีข่าวล่าสุดมาฝากอีกแล้วครับ. ในที่สุดก็ชัดเจนแล้วนะครับสำหรับชื่อที่จะเรียก TS ฉบับใหม่ที่จะออกมา. ตามคาดครับ จะไม่ใช้ชื่อเดิมนะครับ แต่เรียกว่า IATF16949:2016 เพราะคุยเงื่อนไขและลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อเดิมและข้อกำกนด ISO9001 นั้นกับ ISO ไม่ลงตัว IATF16949:2016 จะประกาศใช้เร็วขึ้นที่เดือนตุลาคมนี้! แต่ IATF16949 ยังอ้างอิงข้อกำหนดและโครงสร้างของ ISO9001:2015 นะครับ แต่คาดว่าน่าจะไม่ใส่ข้อกำหนด ISO9001 ลงในฉบับนี้เหมือนฉบับก่อนๆ แต่มีหัวข้อและอ้างอิงให้ไปอ่านที่มาตรฐาน SO9001:2015 แทน ฉบับที่ว่านี้เขาเรียกกันในทีมผู้ร่างว่า ฉบับ “Cleaned Version” ครับ คือมีข้อกำหนดเสริมที่เป็นยานยนต์เท่านั้น แต่ที่น่าเป็นห่วงคือขั้นตอนรับรองไปสู่ฉบับใหม่จะทำอย่างไร ต้องรอฟังจาก IATF อีกทีครับ เพราะ Rules ใหม่ที่เป็นข้อกำหนดที่ CB จะใช้ตรวจ IATF16949 นี้จะประกาศในเดือน พฤศจิกายน นี้ด้วย คาดว่า CB จะสามารถตรวจรับรองได้นั้นน่าจะเป็น มีนาคม 2017 สรุปเหลือเวลาในการปรับระบบตามมาตรฐานใหม่นี้ไม่ถึงปีครึ่งครับ…. โชคดีครับเพื่อนชาว […]

Copyright © 2018 Quality Partner. All rights reserved.