previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

บริการ

ให้คำปรึกษา แนะนำในการออกแบบระบบ กระบวนการทำงาน เอกสาร และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และข้อกำหนด

หนังสือ

จำหน่ายคู่มืออุตสาหกรรมยานยนนต์ (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC) แปลและเรียบเรียงโดยหัวหน้าผู้ตรวจสอบ ISO/TS 16949 (2002) คนแรกของประเทศไทยและทีมงาน

ฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมแก่พนักงานในบริษัท โดยมีการออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของบริษัท โดยวิทยากรมืออาชีพ

แผนสัมมนาออนไลน์

อบรมโดยวิทยากร จาก ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ | ที่ปรึกษาและฝึกอบรมชั้นนำระดับนานาชาติ

ข่าวจากควอลิตี้ พาร์ทเนอร์

อาจารย์ อภิชัย ทวีชาติของเรา ได้ Qualified จาก ODETTE ให้เป็น Trainer คนแรกของเมืองไทย ให้สอนหลักสูตรลิขสิทธิ์ MMOG/LE ได้อย่างเป็นทางการแล้วหากองค์กรใดสนใจ สามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม 02-598-6313 #12