http://www.industryforum.co.uk/
รูปภาพประกอบจาก http://www.industryforum.co.uk

Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation (MMOG/LE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินตัวเองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการวัสดุ (Material Management) ให้มีประสิทธิภาพ หรือ เป็นมาตรฐานสากลที่จัดทำขึ้นมาจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการห่วงโซ่ของการส่งมอบ (Supply Chain Management-SCM)

การบริหารจัดการห่วงโซ่ของการส่งมอบ (Supply Chain Management-SCM) เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการ การจัดหา การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน หรือ สินค้าสำเร็จรูป (และการไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)ตลอดทุกขั้นตอนในองค์กรทำให้ตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันเวลาและต้นทุนต่ำ

MMOG/LE เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมาจากกลุ่มทำงาน (working group) ที่นำโดยสององค์กรหลัก คือ AIAG ของอเมริกา และ ODETTE ของ ยุโรป ซึ่ง MMOG/LE พัฒนามาจาก ODETTE Logistics Evaluation (OLE) ของ ODETTE และ Materials Management Operations Guideline (MMOG) ของ AIAG ร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวที่นำไปใช้ทั่วโลก สมาชิกขององค์กร AIAG และ ODETTE ก็คือบรรดา OEMs และ 1st Suppliers ใหญ่ๆของประเทศในอเมริกาและยุโรป และองค์กรด้ายานยนต์ ที่เกี่ยวข้อง เช่น SMMT, VDA.

ผู้ที่ผลักดันให้นำมาตรฐานนี้ไปใช้นั้น มีทั้งผู้ประกอบรถยนต์ OEM และ 1st Tier Suppliers ทั่วโลก โดยเฉพาะจากฝั่งอเมริกาและยุกโรป เช่น FORD, GM, Chrysler, Volvo Car, Volvo Truck, Jaguar/Land Rover, PSA, Renault, Autoliv, Bosch, Continental, JCI, …… และมีอีกหลาย OEMs ที่กำลังพิจารณา เช่น BMW, VW,… และยังมีอุตสาหกรรมอื่นที่สนใจมาตรฐานนี้ด้วย เช่น อุตสาหกรรมด้าน การแพทย์ เคมี ก่อสร้าง อากาศยาน เป็นต้น

มาตรฐานนี้ได้พัฒนาแก้ไขมาหลายฉบับแล้ว ปัจจุบันเป็นฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 ซึ่งเพิ่งประกาศใช้เมื่อ พ.ค. 2557 นี้เอง โดยที่ Quality Partner ได้จัดสัมมนาไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2557 ที่ผ่านมา ก่อนการประกาศใช้เป็นทางการ โดยเรียนเชิญผู้สอนจาก SMMT ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ODETTE เพื่อมาให้ความรู้แก่ลูกค้าของ Quality Partner รู้ก่อนใครในเมืองไทย คาดว่าลูกค้าที่เป็น OEM และ 1st Tier Supplier นั้นกำลังทยอยบังคับให้ใช้ฉบับใหม่นี้แทนฉบับเก่า องค์กรต้องใช้ฉบับไหนนั้น ต้องปรึกษาลูกค้าของตนเองครับ

มาตรฐานนี้ เกี่ยวข้องกับ ISO/TS16949 อย่างไร คำตอบคือ MMOG/LE เป็นข้อกำหนดเฉพาะลูกค้า (Customer Specific Requirements-CSR) อย่างหนึ่งสำหรับ ISO/TS16949. โดยข้อกำหนดใน MMOG/LE จะเน้นด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่การส่งมอบ (Supply Chain Management) โดยเป้าหมายเดียวกับ ISO/TS16949 คือการลดความผันแปร และ ความสูญเสีย ที่เกิดในห่วงโซ่การส่งมอบโดยใช้หลักการบริหารจัดการเชิงกระบวนการ (Process Approach) เหมือนกัน

MMOG/LE มีรูปแบบของข้อกำหนดเป็นรายการตรวจสอบ (Checklist) โดยหัวข้อการตรวจสอบเป็น 6 หมวดหมู่ (Chapters) โดยมีคำถามทั้งหมด แบ่ง แบบฉบับเต็ม (197 คำถาม) และ ฉบับพื้นฐาน (106 คำถาม) การตรวจประเมินจะใช้รานงาน (worksheet) ที่ออกแบบไว้โดยมีระบบเกณฑ์การให้คะแนน และรูปแบบสรุปผลเป็นระดับเกรด และ รายงานผลเป็นกราฟฟิกเพื่อง่ายในการวิเคราะห์.

MMOG/LE ไม่ใช่มาตรฐานที่จะนำมาตรวจประเมินโดย CB เพื่อการรับรอง จะไม่มีใบรับรองสำหรับการประเมิน MMOG/LE จะมีเฉพาะรายงานผลการตรวจประเมินที่แสดงผลออกมาเป็นระดับเกรดที่ได้ วิธีการใช้และความถี่ในการใช้ MMOG/LE นั้นต้องดูข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย (CSRs)

โดย: คุณอภิชัย ทวีชาติ

apichai

3 Responses

  1. กรณีที่เราไม่ Submit MMOGLE ให้กับลูกค้า จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับ กรณีที่อยู่ในกระบวนการ ซื้อขายกันอยู่

    1. หากอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือก supplier ก็อาจจะไม่ได้รับการคัดเลือก.

      แต่หากซื้อขายกันอยู่ก็อาจจะมีผลต่อผลการประเมิน Performance ตามเกณฑ์ของลูกค้า เช่น Q1 ของ Ford. ต้องดู CSR ของลูกค้านั้นว่ากำหนดให้ Supplier ประเมิน MMOG/LE เพื่ออะไร และส่งเมื่อไร ไม่ส่งจะเป็นยังไง. แต่ละลูกค้าไม่เหมือนกันครับ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *