บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด (QP) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2547 โดยมีแนวคิดมาจากความต้องการช่วยเหลือและพัฒนาองค์กร ในการจัดทำระบบการจัดการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยผ่านมุมมองของผู้ตรวจสอบ (Auditor) จากสถาบันที่ให้การรับรอง (Certification Body) ชั้นนำระดับโลกหลาย ๆ แห่ง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ (Experts) เฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ โดย QP มีความมุ่งมั่นที่จะให้ บริการที่เป็นเลิศทางด้านการให้ปรึกษาและฝึกอบรมแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจด้วยความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่มาจากใจของบุคลากรในองค์กรซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการถ่ายทอดที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน

Partnerships

Quality Partner UK

Tel: +44(0) 7341 845 930

GT Consultant

35 Jalan Pemimpin, #05-01, Wedge Mount Industrial Building, Singapore 577176

POWERHOUSE DEVELOPMENT &COACHING ACADEMY

28D Eastwood Excelsior Eastwood Avenue, Eastwood City Quezon City NCR 1110 PHILIPPINES

Partners/licensers information

The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT)

71 Great Peter Street London SW1P 2BN

Automotive Industry Action Group

4400 Town Center Southfield, MI 48075-1104 USA   

Odette International Limited

71 Great Peter Street London SW1P 2BN  Tel: +44 207 344 9227 Fax: +44 207 344 1678

Vision

เป็นบริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติที่เชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐานระบบการจัดการสากล

policy statements

มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศทางด้านการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจด้วยความเป็นมืออาชีพและการบริการที่มาจากใจของบุคลากรในองค์กรโดยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาปรับปรุงวิธีการถ่ายทอดที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน

Contact