มาสเตอร์คลาสสำหรับการประยุกต์ใช้ APQP 3rd edition และ Control Plan 1st edition (A Comprehensive Masterclass for APQP 3rd Edition and Control Plan 1st Edition Practitioners)

สัมมนาวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อเข้าใจแนวคิดและแนวทางของการวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นระบบและการออกแบบแผนการควบคุมการผลิตตามแนวทางของคู่มือฉบับใหม่ APQP 3rd และ Control Plan 1st ขององค์กร AIAG และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้สอดคล้องตามคู่มือฉบับใหม่ดังกล่าวและสามารถจัดการการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า. รายละเอียดหลักสูตร วิทยากร อาจารย์อภิชัย ทวีชาติการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยความชำนาญภาษา:Thai / English / Chinese (Mandarin and Cantonese)ประสบการณ์และความชำนาญ

ปฏิวัติวงการมาตรฐานคุณภาพ: ก้าวหน้าด้วย ChatGPT ในการจัดการระบบ ISO 9001 และ IATF 16949

สัมมนาวันที่ 7 มิถุนายน 2567เริ่มเวลา 09.00-16.00 น. รู้จักกับ ChatGPT ด้านการจัดทำเอกสารและรายงานQM, Procedures, Work Instructions, Form, Checklists ด้านการค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์และนโยบายวิเคราะห์บริบทองค์กร แผนธุรกิจ นโยบาย และ KPI ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลในองค์กรการวิเคราะห์และตีความข้อมูลในแผนกต่างๆ SPC/MSA สายการผลิต ความพึงพอใจลูกค้า และประเมินแนวโน้ม ด้านการสร้างไอเดียและออกแบบแนวทางการสร้าง การวางแผน การควบคุมและการปรับปรุงด้วยการวิเคราะห์ต้นเหตุและแก้ไขป้องกันปัญหา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง APQP การจัดทำ FMEA การออกแบบ การจัดการการผลิต การจัดการผู้ส่งมอบ ด้านยกระดับการสื่อสารภายใน กับลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วยการโต้ตอบอีเมล การแปลภาษาคู่มือและเอกสารทำงานในระบบ ด้านการบริหารบุคลากรและการฝึกอบรมในองค์กรการฝึกอบรม การคัดสรรบุคลากร JD, Competence ราคาเพียง 6,500 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวม Vat) วิทยากร อาจารย์อภิชัย ทวีชาติการศึกษา:ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยความชำนาญภาษา:Thai / English […]

Workshop: AIAG APQP 3RD EDITION AND CONTROL PLAN 1ST EDITION

Attention all 3rd party auditors! Join our upcoming 4-hourworkshop on AIAG APQP 3rd edition and Control plan 1st edition.Learn about key changes and their linkages with IATF 16949:2016 requirements. Understand updates in APQP and controlplans, and what auditors should focus on during audits. Don’tmiss this opportunity for comprehensive training. Register nowand stay ahead in your […]

Workshop: AIAG APQP 3RD EDITION AND CONTROL PLAN 1ST EDITION

Ready to elevate your understanding of APQP? Join our upcoming workshop on the 3rd Edition of Advanced Product Quality Planning to stay ahead of the game. Learn the basics, explore the latest updates, and gain valuable implementation tips to streamline your processes. Discover the benefits of APQP in enhancing product quality, reducing errors, and increasing […]

สัมมนาหลักสูตรพิเศษ : ปฎิวัติวงการมาตรฐานคุณภาพ: ก้าวหน้าด้วย Chat GPT ในการจัดการระบบ ISO9001 และIATF16949

สัมมนาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 09.00-16.00 น.สถานที่ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯวิทยากร อ.อภิชัย ทวีชาติ และ อ.วิรชัย วงษ์สุวรรณ รู้จักกับ Chat GPT:ด้านการจัดทำเอกสารและรายงาน– QM, Procedures, Work Instructions, Form, Checklistsด้านการค้นหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์และนโยบาย– วิเคราะห์บริบทองค์กร แผนธุรกิจ นโยบาย และ KPIด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความข้อมูลในองค์กร– การวิเคราะห์และตีความข้อมูลในแผนกต่างๆ SPC/MSA สายการผลิต ความพึงพอใจลูกค้า และประเมินแนวโน้มด้านการสร้างไอเดียและออกแบบแนวทางการสร้าง การวางแผน การควบคุมและการปรับปรุงด้วย– การวิเคราะห์ต้นเหตุและแก้ไขป้องกันปัญหา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง APQP การจัดทำ FMEA การออกแบบการจัดการการผลิต การจัดการผู้ส่งมอบด้านยกระดับการสื่อสารภายใน กับลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วย– การโต้ตอบอีเมล การแปลภาษาคู่มือและเอกสารทำงานในระบบด้านการบริหารบุคลากรและการฝึกอบรมในองค์กร– การฝึกอบรม การคัดสรรบุคลากร JD, Competence

หลักสูตรทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ APQP และ Control Plan เวอร์ชั่นใหม่

สัมมนาหลักสูตรทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ APQP และ Control Plan เวอร์ชั่นใหม่ (What will be the changes on the new version of APQP 3rd edition and Control Plan 1st edition) ผ่าน Application zoom เวลาอบรม 2 ชั่วโมงวิทยากร อ.อภิชัย ทวีชาติ จุดประสงค์ คู่มือ AIAG APQP และ Control Plan กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าของ QP ได้ทราบถึงข้อมูลเนื้อหาหลักที่จะเปลี่ยนแปลงในคู่มือเหล่านั้น จะได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการอบรมและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เนื้อหา บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับเพียง 80 ท่านเท่านั้น (1 ท่านต่อ 1 user ) ติดต่อสอบถาม 088 […]

Keys to Success in Surveillance Audits

“กำจัดจุดอ่อน ก่อน Surveillance Audit” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30-17.00 น. สำหรับใครที่ทำระบบ ISO 9001 หรือ IATF 16949 คุณอาจจะผ่านการรับรองมาแล้วก็จริง แต่ทุกๆปี ก็ยังต้องมีการตรวจเสมอ ปัญหาเดิมๆ ก็เจอแล้วเจอเล่า เราช่วยคุณได้ หลักสูตร กำจัดจุดอ่อน ก่อน Surveillance Audit (Keys to Success in Surveillance Audits) ฟรี 1 ที่นั่ง สำหรับลูกค้า QP เพื่อเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการกันมายาวๆ คนที่ 2 จ่ายเพิ่ม 999฿ ไม่รวม Vat (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ฟรีสำหรับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น เมื่อครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการปิดแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ)* วัตถุประสงค์: มาแก้ปัญหา! อย่าให้ออดิทเป็นภาระ รู้จักวิธีเตรียมตัวและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยจากการออดิท […]

หลักสูตร ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ APQP

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (09.00-16.00 น.) ทำไมต้องเรียน เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการและเทคนิคในการทำ APQP เพื่อประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริงและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากระบวนการขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมแต่ละ phase ของ APQP รายละเอียดของหลักสูตร ใครต้องเรียน ผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงาน ที่ต้องการเข้าใจ หลักของกระบวนการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต วิทยากร: SOMBAT KHAJORNCHAIKUL การศึกษา ประสบการณ์และความชำนาญ

Certified IATF 16949:2016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight (UK) (บรรยายภาษาไทย) **Licensed Course

รายละเอียดของหลักสูตร วิทยากร อภิชัย ทวีชาติการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยความชำนาญภาษา: Thai / English / Chinese (Mandarin and Cantonese)ประสบการณ์และความชำนาญ

IATF 16949 UPDATE SEMINAR

IATF 16949 UPDATE SEMINAR https://vimeo.com/812256055 IATF 16949 UPDATE SEMINAR WEDNESDAY 15 MARCH 2023 07:30 – 10:00 PM. THAILAND TIME Speaker PAUL HARDIMAN APICHAI TAWEECHART What’s new Unique site identifier for certified clients Risk based audit days Latest data on number of IATF certificates and nonconformity data (major and minor) Development with customer specific requirements Status […]