วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริษัทที่ได้รับการรับรอง ISO9001 แล้วหรือกำลังขอการรับรอง ได้ทราบถึงเทคนิคในการรักษาระบบและเทคนิคในการรับมือกับผู้ตรวจสอบ (Auditor) ซึ่งเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้นั้นล้วนมาจากประสบการณ์จริงของ ผู้ตรวจสอบตลอดจนแนวทางการแก้ไข CAR และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาที่มักจะตรวจพบในแต่ละกระบวนการ

รายละเอียดของหลักสูตร :

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม :

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหาร, หัวหน้างานและพนักงานที่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001