เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายผลิต

หลักสูตรสำหรับแผนกนี้ จะสอนให้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดสำหรับพนักงานฝ่ายการผลิต ตั้งแต่คุณสมบัติของพนักงาน ตลอดจน การควบคุมและการรายงานที่ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO และยังรวมถึง ในกรณีการควบคุมทรัพย์สินลูกค้า

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เพื่อการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการควบคุมการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างรวดเร็วและไม่เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร

  • ความหมายการผลิต
  • ปัจจัยการผลิต
  • การกำหนด KPI
  • การฝึกอบรมพนักงานแบบOJT
  • การปฏิบัติงานตามแผนการผลิต
  • การผลิตและการรายงานผลการผลิต
  • การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
  • การควบคุมกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • การควบคุมทรัพย์สินลูกค้า
  • การรักษาระดับความสามารถของกระบวนการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม