รายละเอียดหลักสูตร : เจาะลึก ISO 9001 สำหรับฝ่ายควบคุมคุณภาพ-QC

หลักสูตรนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนที่ต้องมีโดยละเอียดตั้งแต่ In coming , in process และ final  เรียกว่า เรียบจบใน 1 หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้

เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการแข่งขันที่สูงขึ้นและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างรวดเร็วและไม่เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็นดังนั้น เพื่อการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขข้อร้องเรียนรวมถึงการเขาในกระบวนการสอบเทียบและแนวทางในการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร

  • กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
  • ความหมายของ Quality control  (QC)
  • ข้อกำหนด ISO9001/IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
  • เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ
  • แผนการประกันคุณภาพ
  • การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ (Statistical Process Control: SPC)
  • แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute control chart)
  • การแก้ปัญหาแบบคิวซี (QC Problem solving approach)

ใครเหมาะเรียนหลักสูตรนี้

ผู้จัดการแผนก, หัวหน้างาน, พนักงานแผนก• Attend the Casting Call Prep Orientation

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม