รวมเทคนิคการแก้ปัญหาในโรงงานอย่างง่าย

  • Problem solving กับกิจกรรมโรงงาน
  • ขั้นตอนหลักของ Problem solving
  • เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการทำ Problem solving

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม