สัมมนาหลักสูตร การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

❤️ หลักสูตรออนไลน์ “การจัดการคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กร”

🗓 31 มีนาคม 2566
⏰ 10.00-12.00 น. (ห้องเปิด 09:30น.)

รายละเอียดคอร์ส
 • ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก คืออะไร
 • ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยอะไร
 • ก๊าซเรือนกระจกกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 • สถานการณ์การปล่อยคาร์บอนทั่วโลก
 • คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • ประโยชน์ของการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 • แนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • วิธีการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

อ. ชาตรี วัชรมาศหาญ

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ ::
 • Factory Manager / QMR&EMR มากกว่า 8 ปี
 • ด้านอุตสาหกรรมมากกว่า 14 ปี
 • ด้านวิทยากรภายในองค์กรมากกว่า 15 ปี
 • ด้านวิทยากรและทีปรึกษามากกว่า 15 ปี
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี

  โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี
  หลักสูตรออนไลน์ “การจัดการคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กร” ผ่าน Zoom