system-maintainance

System Maintainance คืออะไร?

เป็นบริการของ QP ในการเข้าไปทบทวนและซ่อมแซมแก้ไขระบบที่มีปัญหา หรือต้องการให้ปรับปรุงดีมากขึ้นตามความคาดหวังของลูกค้า เช่น ทำระบบให้ใช้งานจริง ทำให้ระบบกระทัดรัด ลดเอกสารที่มีมากที่เป็นอยู่ หรือต้องการให้เข้าไปแนะนำการรักษาระบบเป็นที่ปรึกษาประจำเพื่อ แก้ไขระบบทุกเดือน

ใครควรใช้บริการ System Maintainance นี้?

องค์กรที่ประสบปัญหาการทำระบบก่อนหรือหลังการได้รับการรับรอง โดยเฉพาะองค์กรที่ทำระบบไปแล้วรู้สึกติดขัดหรืออึดอัดกับการปฏิบัติงานตามระบบที่มีอยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าสามารถปรับเปลี่ยนระบบได้หรือไม่เพราะกลัวผิดข้อกำหนด หรือ อยากใช้ข้อกำหนด/ระบบเพื่อปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น ไม่ใช่แค่มีใบรับรองติดไว้ข้างฝาอย่างเดียว

ทำไมต้อง QP

เนื่องจากที่ปรึกษาของ QP เป็นผู้ตรวจสอบมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาการจัดทำและแก้ไขระบบมามากมาย โดยมีความเชี่ยวชาญการใช้ข้อกำหนดและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามธรรมชาติของธุรกิจขององค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและผลประโยชน์ของผงค์กรมากกว่าแค่ทำตามข้อกำหนด

online-seminar-01
สมัครสัมมนาออนไลน์กับ Quality Partner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *